Kontakti

Pivka perutninarstvo d. d.

 • Kal 1
  SI-6257 Pivka
 • e-pošta: info@pivkap.si
 • Tel: +386 5 70 31 000 (n.c.)
 • Faks: +386 5 70 31 001 (n.c.)
 • Faks: +386 5 70 31 031 (n.c.)

Uprava preduzeća

Predsednik uprave

 • Janez Rebec, dipl. ekon.

Član uprave

 • Aleksander Debevec, dr vet. med.

Sekretarijat uprave

Služba za marketing

Direktorica marketinga

Marketing

 • Tel.: +386 570 31 013
 • Tel.: +386 570 31 140
 • Tel.: +386 570 31 044

Sektor za prodaju

Direktor prodaje

Vođa prodaje Slovenija

Vođa prodajne operative

Služba za prodaju Slovenija

 • Tel: +386 5 70 31 029
 • Tel: +386 5 70 31 030
 • Tel.: +386 570 31 038
 • Faks: +386 5 70 31 031

Služba za nabavku

Sektor za spoljnu trgovinu

 • Nataša Matjašec, Export manager
 • Tel.: +386 5 70 32 078
 • GSM: +386 41 720 365
 • Fax: +386 5 70 31 031
 • e-pošta: natasa.matjasec@pivkap.si
 •  
 • Bojana Arko, Area sales manager
 • Tel.: +386 5 70 31 125
 • GSM: +386 31 309 082
 • Fax: +386 5 70 31 031
 • E-Mail: bojana.arko@delamaris.eu
 •  

Financijski sektor

Direktorica finansija

Računovodstvo

 • Tel.: +386 5 7031 021
 • Fax: +386 5 7031 031

Platni promet

 • Tel.: +386 570 31 142
 • Tel.: +386 570 31 143
 • Fax: +386 570 31 001
 • E-mail: finance@pivkap.si

Služba za sisteme rukovođenja, upravljanje ljudskim resursima , opšte i pravne poslove

Direktorica za sisteme rukovođenja i upravljanje ljudskim resursima, opšte i pravne poslove

Jedinica proizvodnja

 • Tel: +386 5 70 31 134

Jedinica krmiva

Prijemna kancelarija

 • Tel: +386 5 70 31 172 (n. c.)
 • Faks: +386 5 70 31 171

Vođa jedinice


Naše robne marke


Naše robne marke
Kontaktirajte nas ili pratite nas na društvenim mrežama!